De är så långa så mitt måttband räcker inte till och det är ändå sex meter långt.Vi har många sådana här på lager,...