Ekstockar från vårt närområde på svenska västkusten

Ek är ett av de massivträ som vi säljer mest av. Traditionellt har ek använts till skeppsbyggnad och inredning. Numera säljer vi en hel del ekvirke till skeppsbyggeri och båtbyggeri men också till inredningssnickeri och annat snickeriarbete så som kök, trappor, dörrar, trösklar, lister, golv och möbler. Vi har ekplank i många olika dimensioner, längder, bredder och tjocklekar på lager för omgående leverans. Vi köper våra ekstockar från vårt närområde på svenska västkusten men också från runt om i övriga norden och i stora delar av Europa. Vi har goda kontakter med skogs- och markägare som vi byggt upp och värnat om i generationer. Vi förädlar ekstocken, sågar, lufttorkar och ångtorkar den. Vi väljer noga ut stockarna och är ofta på plats innan fällning. Vi har allt från färsksågad till snickeritorr ek.
wernerab
Vi strävar efter att ha bästa möjliga kvalité inom varje sortering.

Från ståtligt träd till vackert ekvirke

 Eken är ett seglivat träd som kan skaffa sig många år på nacken om det får växa utan att huggas ner. En ek är avverkningsmogen efter 150 år och får föryngringsavverkas tidigast efter den är 90 år. Den äldsta eken man hittat har visat sig vara över tusen år gammal. Ek har genom alla tider varit ett uppskattat material till finsnickerier, inredning och möbler med hög status, både som massiv ek och faner. Den som gått på ett vackert slipat ek- eller parkettgolv vet hur det känns under fötterna och en möbel i ek står sig hur länge som helst i skönhet.

Användningsområde för ekvirke

 Ekvirkets tålighet gör att det lämpar sig speciellt bra till alla slags möbler och finsnickerier. Ett massivt golv av ekvirke är ett av det mest hållbara trägolv man kan lägga in. På parkettgolv av ek är det millimetrarna på parketten som avgör livslängden. Dessa avgör hur många gånger det kan slipas. är det riktigt bra till utomhussnickerier i utsatta miljöer, som broar, trappor, räcken, portar och staket. Samt till stommar i hus, invändiga konstruktioner, båtskrov samt vin- och öltunnor.

Egenskaper hos ekvirket

Ekvirke är ett mycket segt, kompakt och hårt träslag som räknas det till ett av de hårdaste som finns. Eftersom eken växer förhållandevis långsamt har den en hög densitet, d.v.s. volym-massan uppgår till i snitt 750 kg/ kubikmeter. Virket är alltså tungt och kompakt vilket gör ek till det hårda träslag det är. Vidare är ekvirke motståndskraftigt mot röta. En annan god egenskap är dess låga värmeledningsförmåga. Träet har god isoleringsförmåga och står bra emot väder och vind. Egenskaperna gör ekvirke i Göteborg till ett ypperligt material både utomhus och inomhus. 

Utseende på ek

Färgen på ekvirke är i sitt naturliga utseende gulbrunt. Eken har höga strålar som syns vid radiella snitt, vilket gör det viktigt hur man lägger sågsnittet. Utsätts virket för fukt och mineraler under många år så kan färgen på träet förändras, utan att egenskaperna ändras. I kontakt med järn kan det uppstå blåsvarta fläckar på virket och vid kontakt med ammoniak mörknar det. Ek som legat på havsbotten eller begravt i gyttja under flera år kan svartna helt. Det kallas då Svartek. Det är ett mycket eftertraktat men dyrt material på grund av den långa processen och hur svårt det är att både hitta och bärga.

Beständighet mot väder och fukt

Ekträ är det mest fuktbeständiga träslaget vi har i våra skogar. Trä har en förmåga att känna av den omgivande temperaturen och luftens fuktighet. Eken har alltid varit ett hett och eftertraktat träslag då det är ett beständigt material mot både väder och fukt. Det är också anledningen till att det användes till skeppsbyggnad i den svenska flottan förr i tiden. Det gick åt 2000 ekar för ett båtbygge, man fick därför inte hugga ner eller skada ekar. Olovlig avverkning kunde på 1600-talet leda till dödsstraff. Därför har vi i vår tid så många gamla ekar kvar. Olika varianter av ekvirke Trä är ett vackert och levande byggmaterial som finns i flera arter. Ekvirket tillverkas efter avverkning till sågat- och hyvlat virke.